Domů Videokonference Ceny

Videokonference

Čeština
Deutsch

Potřebujete uspořádat tlumočenou videokonferenci bez starostí?

V současné době není možné pořádat klasické konference a mezinárodní komunikace pomocí běžných videohovorů je zdlouhavá. Nabízíme kompletní servis při uspořádání videokonferencí i se simultánním tlumočením, které zrychlí Vaši mezinárodní konferenci. Naše konference nemají žádná omezení ohledně délky trvání či počtu účastníků! Poskytujeme kompletní servis včetně založení konference, její správy a dohled technické podpory po celou dobu průběhu.

Proč využít videokonferenci bez starostí od nás:

 • Zajistíme bezproblémový chod videokonference.

 • Založíme videokonferenci a schválíme všechny účastníky. Každý účastník obdrží pouze odkaz, přes který se přihlásí.

 • Po celou dobu konference máte naši technickou podporu.

 • Konference nemá žádná omezení ohledně délky trvání či počtu účastníků.

 • Nabízíme možnost využití simultánního tlumočení ve videokonferenci. Spolupracujeme s profesionálními tlumočníky, kteří mají s tlumočením konferencí dlouholeté zkušenosti.

 • Používáme platformu nejdokonalejší aplikace Zoom se speciální úpravou pro možnost simultánního tlumočení.

 • Možnost sdílet obrazovku, používat video, využívat chat mezi účastníky a vybrat si jazyk, kterému budete rozumět.

 • Nabízíme možnost záznamu celé videokonference.

 • Konference probíhá vždy pouze mezi schválenými účastníky a soukromí je naprostou samozřejmostí.

 • Ke každé konferenci sestavujeme průvodní informace a poskytujeme nepřetržitou telefonickou podporu.

Proč si konferenci neuspořádáte sami:

 • Využíváme speciální úpravu aplikace Zoom, která poskytuje simultánní tlumočení. Tuto úpravu jsme si nechali provést právě pro tyto účely.

 • Po celou dobu konference zajišťujeme technickou podporu.

 • Videokonferenci založíme a připravíme, tak aby se každý účastník jednoduše přihlásil pouze skrz zaslaný odkaz.

 • Ušetříme vám čas s přípravou a hledáním správného nastavení.

 • Není potřeba si zdlouhavě zakládat uživatelský účet.

Co ke konferenci potřebujete:

 • Počítač, tablet, nebo telefon na který si nainstalujete aplikaci Zoom (podpora pro Windows, Mac, iOS, Android).

 • Doporučujeme využívat sluchátka s mikrofonem pro vyšší kvalitu zvuku.

 • Kvalitní stálé připojení k internetu.

Užitečné typy pro videokonference:

 1. Doporučujeme využívat video, protože každý účastník se více soustředí a konference je osobnější. Aplikace nabízí i možnost využít virtuálního pozadí.

 2. Pokud účastník nemluví, měl by si vypnout mikrofon. Nevznikají pak v konferenci přebytečné ruchy.

 3. Pokud chcete sdílet obrazovku, je možné sdílet pouze okno určité aplikace, abyste ostatním neukazovali svou plochu a další otevřená okna.

Cenová náročnost:

 • Jednorázový poplatek za uspořádání konference: 20 EUR.

 • Technická podpora během konference: 25 EUR za každou započatou hodinu.

 • Tlumočník: 65 EUR za každou započatou hodinu.

 • Uvedené ceny jsou bez DPH.

Möchten Sie eine einfach zu organisierende Videokonferenz mit Simultanübersetzung abhalten?

Klassische Konferenzen können derzeit nicht stattfinden und eine internationale Kommunikation mittels üblicher Video-Meetings ist zu langwierig. Wir bieten Ihnen eine komplette Betreuung beim Abhalten von Videokonferenzen auch mit Simultanübersetzung, die Ihre internationale Konferenz vereinfacht und beschleunigt. Unsere Konferenzen haben keine Einschränkungen bezüglich der Dauer und der Anzahl der Teilnehmer! Des Weiteren bieten wir einen ganzheitlichen Service einschl. der Erstellung und Betreuung der Konferenz und des technischen Supports während des ganzen Ablaufs.

Warum sollen Sie unser Angebot einer einfachen Konferenz nutzen:

 • Wir sorgen für einen problemlosen Ablauf der Konferenz.

 • Wir erstellen die Videokonferenz und geben alle Teilnehmer frei. Jeder Teilnehmer erhält nur einen Link, über den er sich anmeldet.

 • Während der ganzen Konferenz erhalten Sie unsere technische Unterstützung.

 • Die Konferenz hat keine Einschränkungen bezüglich der Dauer und der Anzahl der Teilnehmer.

 • Bei der Videokonferenz kann eine Simultanübersetzung genutzt werden! Wir arbeiten mit professionellen Konferenzdolmetschern mit langjährigen Erfahrungen zusammen.

 • Als Plattform nutzen wir das beste Programm zum Abhalten der Videokonferenzen - Zoom – mit einer speziellen Anpassung fürs Simultandolmetschen.

 • Sie haben die Möglichkeit, den Bildschirm zu teilen, Textnachrichten an einzelne Teilnehmer zu versenden oder die Sprache auszuwählen, die Sie verstehen.

 • Wir bieten die Möglichkeit, die ganze Konferenz aufzunehmen.

 • Die Konferenz findet nur unter freigegebenen Teilnehmern statt, die Vertraulichkeit ist ganz selbstverständlich.

 • Für jede Konferenz bieten wir begleitende Informationen und eine ununterbrochene telefonische Unterstützung.

Ihre Vorteile durch die Telefonkonferenz von uns:

 • Wir nutzen eine spezielle Anpassung des Programms Zoom, die Simultanübersetzungen ermöglicht. Diese Anpassung ließen wir für diese Zwecke gesondert durchführen.

 • Während der ganzen Konferenz erhalten Sie von uns eine technische Unterstützung.

 • Die Videokonferenz wird von uns erstellt und dergestalt vorbereitet, dass sich jeder Teilnehmer einfach über einen versendeten Link anmelden kann.

 • Wir sparen Ihre Zeit mit der Vorbereitung und der Suche nach den richtigen Einstellungen.

 • Sie müssen kein Benutzerkonto eröffnen.

Was brauchen Sie für die Videokonferenz:

 • Einen Computer, ein Tablet oder Smartphone, auf dem Sie die Zoom-App installiert haben (für Windows, Mac, iOS, Android).

 • Um eine höhere Tonqualität zu erreichen, empfehlen die Verwendung von Kopfhörern mit einem Mikrofon.

 • Hochwertiger, stabiler Internet-Anschluss.

Aufwand:

 • Eine einmalige Gebühr für die Erstellung der Konferenz: 20 EUR.

 • Die technische Unterstützung während der Konferenz: 25 EUR für jede angefangene Stunde.

 • Konferenzdolmetschern: 65 EUR für jede angefangene Stunde.

 • Die benannten Preise sind ohne USt.

KONTAKT

Tomáš Osvald
jednatel společnosti

Tel: 603 259 763
E-mail: osvaldt@tlumocnickezarizeni.cz

4Device s.r.o.
www.tlumocnickezarizeni.cz
Karolíny Světlé 3 IČO: 04620313
323 00 Plzeň DIČ: CZ04620313